Onder de noemer ‘Het transformatie-huisje’ zullen tijdelijke interventies worden gedaan aan de buitenkant van het transformatorhuisje en/of aan de twee informatiepaneeltjes en wel zodanig, dat de aard en het karakter een verrassende verandering ondergaan. De acties zijn telkens maar van korte duur.

________________________________________________________

 

- transformatie 2 -

 

'het weerhuisje'

 

MAAS en de polder - 27 november 2022  -  Daniëlle Brans en Rein van Vucht

 

 

 

Het transformatorhuisje aan de Hezelstraat in de Ooijpolder riep bij Daniëlle Brans zowel als bij Rein van Vucht  - onafhankelijk van elkaar - prompt dezelfde associatie op, namelijk die van een weerhuisje. Samen speelden zij ter plekke dan ook op zondag 27 november 2022 van 13.00 tot 15.00 uur 'weerhuisje'.

 

 Voor een korte impressie van deze interventie klik hier.

 

__________________________________________________________

 

 

 - transformatie 1 -

 

  'iets met klei'

 

MAAS en de polder - 30 oktober 2022  -  Rein van Vucht

 

 

Op zondag 30 oktober is Rein van Vucht de eerste beeldend kunstenaar die een tijdelijke transformatie aan het trafohuisje uitvoert.

Zijn project gaat over de relatie tussen voormalige industrie, de steenfabrieken, en de nieuwe natuur die nu rond het elektriciteitshuisje ontstaat. Van klei uit de Waal - die ook door de steenfabrieken die destijds in de Ooijpolder stonden werd gebruikt - maakt hij amoebe-achtige vormen en plakt deze nat en wel tegen de buitenmuur van het trafohuisje. Het aanbrengen van deze beestjes staat symbool voor de idee dat uiteindelijk de natuur de omgeving overneemt.

Onder invloed van de weersomstandigheden zullen de figuurtjes geleidelijk aan weer opgenomen worden in de natuur van de Ooijpolder en daarmee is dan de cirkel weer rond.

 

 

Voor een korte impressie van de werkzaamheden aan deze interventie klik hier.