The incident room

 

Incident: botsing, feit, gebeurtenis, storend voorval, storing, tussengeschil, voorval, zaakje, onvoorziene gebeurtenis/situatie, intermezzo, diep treurig voorval.

MAAS wordt tijdelijk the incident room waarin Sjoerd Tegelaers en Patrick Mangnus een intensieve samenwerking zullen aangaan.

Beide kunstenaars kennen elkaar van de Aki-ArtEZ, Enschede. De een als docent, de ander als student. Ze delen een voorliefde voor romantisch escapisme, figuratie, grafiek, de tragische heroïek en de heroïsche tragedie van menselijk handelen, Goya (en vele andere grote meesters) en zware muziek, songteksten en de invloed daarvan op hun werk.


Tijdens the incident room worden de grenzen van grafiek overschreden; er wordt gedacht aan installaties, geluid, video en projecties; ambacht gecombineerd met hedendaagse technieken en verstilling tegenover de versnelling van vandaag. Dit alles zal de verschillen tussen beider werkwijzen verkleinen en versmelten en de toeschouwer doen dolen, tollen en overstelpen als in een graphic novel on marvel speed.

 

 

26/27 augustus 2016: Sjoerd Tegelaers en Patrick Mangnus doen MAAS-mixed.

 

 

 ***

 

MAAS-mixed brengt rijp en groen bij elkaar. Een ervaren en een onervaren kunstenaar krijgen de mogelijkheid samen 10 dagen te werken binnen de muren van MAAS. Zij presenteren het resultaat in het afsluitende weekend. Aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.