In het voorjaar van 2011 was beeldend kunstenaar Bart Drost als gastlector verbonden aan de Art & Design Afdeling van het Xiamen University Tan Kah Kee College in Xiamen, China. De hulp die hij ontving bij het realiseren van zijn kunstprojecten vervulden hem met warme gevoelens. Terug in Nederland richtte hij in zijn atelier, de voormalige melkfabriek Maas&Waal, in Nijmegen MAAS Artist Residence op. Hiermee gaf hij jonge Chinese kunstenaars een plek van waar uit zij ideeën konden ontwikkelen, experimenten konden uitvoeren en nieuw werk konden maken. De residence was voor de periode van drie maanden.

 

Van First Meeting tot Final Presentation

Bij aanvang van de werkperiode werd de kunstenaar uitgenodigd tijdens de First Meeting een introductie te verzorgen over zijn werk.

Aan het slot van de werkperiode verzorgde hij een Final Presentation, waarin hij de resultaten liet van de werkperiode liet zien. De kunstenaar werd tevens gevraagd een blog bij te houden op de maaswebsite.

 

In Between

Naast de residence-activiteiten vonden er onder de noemer In Between in MAAS korte kunstmomenten plaats: in nauwe samenspraak met de Chinese Artist in Residence nodigde MAAS een kunstenaar 'van buiten MAAS' uit om eenmalig op een zondagmiddag een openbare presentatie te geven.

 

Deelnemers MAAS Artist Residence

 

Xiaoming Xia

Rui Tian

Sayaka Abe

Zhixing Jia

Wei Na

Bart Drost