Het platform POPOP ART is drie zondagen in april te gast geweest in het Trafohuisje. Onder verantwoordelijkheid van dit platform werden onder de noemer 'Be A Transformer' drie performances - MAAS noemt ze transformances - in en rond het Trafohuisje uitgevoerd.

________________________________________________________________________

 

- transformance 1 -

 

'from my childhood

 

MAAS en de polder - zondag 16 april 2023  15.00 - 15.30 - Ronald de Ceuster

 

 

 

Deze performance met minimale bewegingen van Ronald de Ceuster is te lezen als een sculptuur met een stapeling van blokken: een altaar. De objecten: relikwieën, de figuur: opgebaard. H is slechts 'een mogelijkheid tot': het altaar bestaat uit blokken, de objecten zijn materialen en de figuur is de kunstenaar zelf, in leven en niet werkelijk opgebaard. Het is als een spel dat hij serieus speelt en waarbij hij zich de vraag stelt hoe met materie om te gaan om te komen tot een (innerlijke) ervaring voor de kijker. Een registratie is te bekijken op 'From my childhood'

 

 ________________________________________________________________________

 

 - transformance  2 -

 

'and now the walls have collapsed'

 

MAAS en de polder - zondag 23 april 2023   15.00-15.30  - Valerie Ludwig

 

 

 

Valerie Ludwig  is een interdisciplinaire kunstenaar met een sterke focus op performance kunst. Ze heeft fascinatie voor alles wat beweegt, vloeibaar is en twijfelt en gebruikt dat als basis voor haar werk. Onderwerpen zoals heimwee, verlangen, de relatie tussen het menselijk lichaam en de natuur en de belichaming van dit alles in feministische context vormen de essentie van haar werk. Met de performance and now the walls have collapsed (for me at least) voor het transformatorhuisje onderzoekt zij het spel tussen de ruimte en het lichaam en hoe deze twee bruggen vormen en breken.

 

 

___________________________________________________________________________

 

 - transformance 3 -

 

'Jacobs & Brans'

 

 MAAS en de polder - zondag 30 april 2023   15.00  -  Els Jacobs en Daniëlle Brans

 

 

 

Vanuit het Transformatorhuisje komen twee verschillende gedachten werelden samen. Brans formuleert het aldus: ‘The strength and fragility of life fascinate me. I use performance and the physicality of the human body as a vehicle to explore emotions. In particular, the restrictions that life imposes on us as a result of pain or exhaustion intrigue me.' Jacobs werk vertrekt vanuit slechts één zin: ‘Der unendliche Raum dehnt sich aus…‘. Het valt allemaal samen op deze plek aan de Hezelstraat in de Ooypolder.