Ernie Bossmann schreef via de voor deze gelegenheid gecomponeerde koppenregel 'zo zijn onze verjaardagsfeestjes' een ode aan zowel Oda, de tamboerijnvrouw, als aan Mr.MAAS, alias Bart Drost de initiatiefnemer van MAAS. Zij droeg deze zin - die in zichzelf een gedicht is - op ongeregelde tijden voor aan het publiek, waarbij zij zich liet aankondigen door het konijn.