Negentien beeldenmakers van allerlei pluimage bij elkaar in één atelier. Sommigen kennen elkaar al, anderen zijn volkomen vreemd. Het is een aftasten. Als we een ding hebben opgestoken van deze werkweek dan is het wel dit: je kunt wel hopen op een 'samenwerkingsproject', maar zoiets komt niet vanzelf. En met de intentie alleen kom je er niet: samenwerken moet je letterlijk doen. De wens uitspreken is niet voldoende, je moet de ander uitnodigen (of voor een voldongen feit stellen).

In deze werkweek is sprake van een voorzichtige wederzijdse beïnvloeding. Ieder maakte zijn eigen beeld.