MAAS-mixed no. 11   25 & 26 november 2017

 

  

 

Resonantie is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven.

Van 20-24 november 2017 werken Jeroen Glas (videowerk), Mark Kramer (installatie), BiOP (interventie in buitenruimte), Marjoke van de Plassche (ruimtelijk werk en tekeningen)  gelijktijdig in de ruimte van MAAS, ieder vanuit zijn/haar eigen specialisme. De perfectie van de imperfectie staat bij deze vier kunstenaars centraal. Het Japanse woord hiervoor is wabi-sabi. De werken zijn eenvoudig, tijdelijk en onaf. Bij allen is de handeling van het maken een belangrijk deel van het eindbeeld. Beweging en stilstand wisselen elkaar af, stollen tot een beeld en stromen voort.

 

Zal er uiteindelijk sprake zijn van resonantie, met andere woorden: beïnvloeden de kunstenaars elkaar, waardoor de werken aan het eind van de week als vanzelfsprekend een geheel vormen?


De week wordt afgesloten met een presentatie in het weekend van 25 en 26 november.

 

*****

 

MAAS is een initiatief van beeldend kunstenaar Bart Drost. Hij stelt zijn atelier 'om niet' aan collega-kunstenaars ter beschikking. Er is geen winstoogmerk, er is geen subsidie. Onafhankelijkheid is een groot goed.